ŠUŠUR! FESTIVAL OD RIČI 2018 - O okusima i ukusima

ŠUŠUR! FESTIVAL OD RIČI 2018 - O okusima i ukusima

Festival se sastoji  od tematski povezanih kulturnih programa i aktivnosti. Osnovnu sadržajnu cjelinu festivala čine književne večeri, tj. javna čitanja i razgovori s autorima i za temu relevantnim gostima. Značajna dopuna Festivalu su aktivnosti koje nude platformu za direktnu interakciju s publikom. Svaka od cjelina uklapa se u temu ŠUŠUR! -a 2018, senzibilizirajući pripadnike svih generacija za književnost. 

Early Booking Ponuda
15% popusta!